UV-Fashions maakt gebruik van cookies om je bezoek aangenaam te maken. Omdat je gebruik maakt van onze diensten, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. - Lees meer. - Sluit dit bericht.

Actievoorwaarden Liga

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Liga’ (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door UV-Fashions B.V., gevestigd te (3113 AN) Schiedam, Nederland, aan de Fortunaweg 11(hierna: “UV-Fashions”).
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar. (de “Deelnemer”). Deelnemers kunnen zo vaak deelnemen aan de Actie als zij zelf willen.
 • Indien de Deelnemer jonger is dan 16 jaar dient de Deelnemer voor deelname aan de Actie toestemming te hebben gekregen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger (hierna: “Ouder”).
 • Deelname aan de Actie betekent instemming met deze Actievoorwaarden.
 • De Actie eindigt op 31 december 2017 (hierna: “Actieperiode”).

 Deelname

 • Deelname aan de Actie gaat als volgt: 
  De Deelnemer vult de vragen in van de ‘Test je Zonkennis-quiz’ (hierna: “Quiz”) via Facebook en laat zijn e-mailadres achter om een kortingscode van UV-Fashions te ontvangen.

Kortingscode UV-QUIZ

 • De kortingscode geeft recht op 20% korting op artikelen uit de webshop van UV-Fashions op www.uv-fashions.nl
 • De kortingscode kan eenmalig gebruikt worden.
 • De korting is niet geldig op afgeprijsde artikelen (Sale).

De korting is niet inwisselbaar voor contantgeld of cadeaubonnen en geldt niet op verzendkosten.

De kortingscode is geldig tot 30 september 2017.

 Aansprakelijkheid

 • UV-Fashions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele nadelige gevolgen wegens publiciteit.
 • UV-Fashions besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten met betrekking tot de openbaar gemaakte Quiz, van welke aard dan ook, kunnen niet aan UV-Fashions worden tegengeworpen noch enige verplichting voor UV-Fashions doen ontstaan.
 • Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor door UV-Fashions ingeschakeld personeel en door haar ingeschakelde derden.
 • De Deelnemer vrijwaart UV-Fashions van alle schade die ontstaat als gevolg van (mogelijke) inbreuken op rechten van derden die verband houden met deelname aan de Actie.

 Privacy

 • In het kader van deze Actie zullen door UV-Fashions persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, voor het verstrekken van de kortingsvouchers dan wel voor het verkrijgen van toestemming voor deelname aan de Actie. Toestemming voor deelname aan de Actie betekent tevens toestemming voor verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer en ontvangen van nieuwsbrieven.
 • UV-Fashions verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee UV-Fashions samenwerkt in het kader van deze Actie en uitsluitend voor zover dat in het kader van deze Actie noodzakelijk is.

 Overig

 • Deze Actievoorwaarden zijn geplaatst op www.uv-fashions.nl
 • UV-Fashions is gerechtigd de Actie, de looptijd van de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of te staken zonder dat UV-Fashions daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemers.
 • Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door UV-Fashions bekend gemaakt worden middels een bericht op www.uv-fashions.nl
 • Over deze Actievoorwaarden en de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

juni 2017, UV-Fashions B.V.

Terug naar boven